· Servis MAN

ZLATÉ OCENĚNÍ OD SPOLEČNOSTI ECOVADIS

Společnost MAN Truck & Bus opět získala zlatou medaili od společnosti EcoVadis, která hodnotí plnění závazků v oblasti udržitelnosti.

Mnichovský výrobce se v loňském roce umístil mezi pěti procenty nejlepších ze všech hodnocených společností.

  • Společnost MAN Truck & Bus získala zlatou medaili v hodnocení udržitelnosti od společnosti EcoVadis
  • S celkovým počtem 73 bodů je MAN jednou z nejlépe hodnocených společností
  • Hodnocení EcoVadis zahrnuje 21 kritérií udržitelnosti v oblastech životního prostředí, práce a lidských práv, etiky a udržitelného zadávání veřejných zakázek

„Jsme potěšeni, že naše úsilí o udržitelnost bylo opět oceněno. Ocenění je pro nás samozřejmě také motivací k dalšímu zlepšování našich standardů a závazků v rámci celé společnosti. Udržitelné jednání je pro nás zásadní, abychom byli i v budoucnu úspěšní na trhu a abychom svými výrobky nadchli naše zákazníky,“ říká Alexander Vlaskamp, generální ředitel společnosti MAN Truck & Bus.


Žebříček udržitelnosti EcoVadis

Společnost EcoVadis je celosvětovým poskytovatelem hodnocení udržitelnosti. Jeho hodnocení zahrnuje 21 kritérií udržitelnosti ve čtyřech klíčových tématech: životní prostředí, práce a lidská práva, etika a udržitelné zadávání veřejných zakázek. Hodnocení EcoVadis vychází z mezinárodních standardů udržitelnosti, jako je deset zásad iniciativy OSN Global Compact, úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO), norma Global Reporting Initiative (GRI) a norma ISO 26000.

Ze čtyř sledovaných oblastí získala společnost MAN nejvyšší hodnocení v oblasti životního prostředí (80 bodů). Výrazný posun společnost zaznamenala v oblasti etiky, kde získala 70 bodů, což je více než 60 bodů v roce 2022. Společnost zlepšila své celkové skóre na 73 bodů, což je více než 72 bodů v roce 2022.


Nedílnou součástí strategie

Vizí společnosti MAN je zjednodušit podnikání dopravních a přepravních společností prostřednictvím špičkových udržitelných řešení. Proto považuje udržitelnost za klíčový prvek společenské a environmentální odpovědnosti společnosti i globální konkurence. Udržitelnost je nedílnou součástí podnikové strategie.

Strategie udržitelnosti společnosti MAN Truck & Bus je založena na šesti strategických oblastech činnosti. Patří mezi ně dekarbonizace, oběhové hospodářství, sociální udržitelnost, bezpečnost výrobků, služeb a dopravy, dodržování předpisů, etika a integrita.

Pokrok dosažený v oblasti životního prostředí je patrný i z nedávno zveřejněné Zprávy o udržitelnosti 2023. MAN se například podařilo snížit emise skleníkových plynů ve svých globálních provozech o více než 50 %.

Tím, že se společnost MAN stala členem iniciativy Science Based Targets (SBTi) 2021, stanovila závazné, vědecky podložené cíle pro snížení emisí poškozujících klima: do roku 2030 mají být emise skleníkových plynů v továrnách MAN sníženy o 70 % oproti výchozímu roku 2019. Do konce roku 2023 již bylo dosaženo snížení o 51,2 %.

EcoVadis: Od svého založení v roce 2007 se společnost EcoVadis stala největším a nejdůvěryhodnějším poskytovatelem hodnocení udržitelnosti podniků na světě a vybudovala globální síť více než 130 000 hodnocených společností.


Autor: FARID COMERCIA s.r.o.
Odkaz: